27 вересня 2021 року Мапа сайту

Навчальний процес кафедри дитячої стоматології направлений на підготовку/перепідготовку  до роботи лікарів стоматологів відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики лікаря  — спеціаліста за фахом «Дитяча стоматологія»,  «Стоматологія».

Навчальні плани та програми розроблені  відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в УМСА з урахуванням вимог постанови Кабміну від 28.03.2018 № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я», наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

На кафедрі дитячої стоматології навчаються:

  •  Лікарі-інтерни за фахом «Стоматологія» - термін навчання 2 місяці;
  • Спеціалізація – термін навчання 3 місяці;
  • Стажування -  термін навчання 1 місяць;
  • Тематичне удосконалення  - термін навчання 2 тижні :

1. «Актуальні питання  дитячої стоматології» ;

  1. «Сучасні тенденції діагностики та лікування інфекційних

захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей» 

  1. «Одонтопластика та реабілітація дітей із травматичними

пошкодженнями зубів»;

  1. «Сучасні підходи до діагностики та лікування ускладненого

карієсу зубів у дітей».  

Для кращого засвоення матеріалу на заняттях використовуються мікростенди, мультимедійні презентації за усіма розділами ортопедичної стоматології. Є постійний доступ до електронної бібліотеки.

Всі викладачі постійно підвищують педагогічну майстерність на циклах згідно плану, що затверджений МОН України.

Крім того на кафедрі ведеться навчання в аспірантурі.