27 вересня 2021 року Мапа сайту
Шешукова Ольга Вікторівна

Шешукова Ольга Вікторівна

завідувач кафедри, доктор медичних наук

В 1989 рік закінчила з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститу. В 1991 р. закінчила клінічну ординатору кафедри стоматології дитячого віку Полтавського медичного стоматологічного інституту.

В 1996 році отримала науковий ступінь кандидата медичних наук, дисертаційна робота на тему «Обґрунтування карієсу постійних зубів у дітей в регіоні з підвищеним вмістом фтору в питній воді».

В 2001 році отримує вчене звання доцента.

З липня 2007 року по лютий 2014 року - начальник навчального відділу Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

У 2012 році захищена докторська дисертація за темою "Патогенетичні особливості періодонтитів тимчасових зубів у дітей та диференційовані підходи до лікування". 

Вересень 2015 присвоєне звання професора.

Автор 247 наукових друкованих робіт, 19 патентів України, 14 інформаційних листів,  співавтор 4  монографій, автор більш ніж 60 методичних статей, 5 навчально-методичних посібників, співавтор галузевих стандартів вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.110106 Стоматологія, навчальних планів та програм спеціалізації (інтернатури) за фахом «Дитяча стоматологія», «Стоматологія», навчальних планів та програм спеціалізації та стажування за фахом «Стоматологія», «Дитяча стоматологія», навчальних планів та програм передатестаційних циклів за фахом «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Дитяча стоматологія». Лікар – стоматолог вищої категорії, нагороджена 3 Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Міністерства освіти та науки, Відмінник освіти України.

 Під керівництвом професора Шешукової О.В. захищена 1 дисертаційна робота на здобуття ступеню кандидат  медичних наук, готуються до захисту 3 дисертаційні роботи.

oldista@gmail.com

 
Поліщук Тетяна Вікторівна

Поліщук Тетяна Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

У 2005 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії.

З 2005 р. по 2007 р. навчалася в інтернатурі за фахом «Стоматологія».

З 2007 р. по 2009 р. навчалася в клінічній ординатурі за фахом «Стоматологія».

У 2013 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Комплексне лікування та вторинна профілактика хронічного генералізованого катарального гінгівіту з урахуванням стану мікрофлори над’ясенного зубного нальоту у дітей». 

З 2019 року – отримала вчене звання доцента кафедри дитячої стоматології. 

Автор 77 наукових праць, співавтор 11 патентів на корисну модель, 7 інформаційних листів та 7 нововедень.

 

tatapolishyk09@gmail.com

 

Максименко Аліна Іванівна

Максименко Аліна Іванівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 2008 році закінчила стоматологічний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

В 2010 році захистила науково-кваліфікаційну роботу та здобула кваліфікацію магістр медицини з стоматології.

З 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі на тій же кафедрі.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Екзогенна корекція резистентності емалі постійних зубів до карієсу», яка є фрагментом науково-дослідної роботи «Відновлення стоматологічного здоров’я у пацієнтів з основними стоматологічними захворюваннями та їх реабілітація» Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава (№ державної реєстрації: 0111U006300).

Має понад 92 наукових праць, з яких 12 патентів України на корисну модель.

Основний напрямок роботи: карієс зубів та його профілактика.

Відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри.

0666272580a@gmail.com

Труфанова Валентина Петрівна

Труфанова Валентина Петрівна

кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри

В 1994 році закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. 

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат медичних наук  на тему: «Прогнозування та первинна профілактика карієсу у дітей на фоні ендемічного флюорозу зубів».

В жовтні 2018 року присвоєно вчене звання доцента.

Має понад 85 наукових праць, з яких 13 патентів України на корисну модель, 6 нововведеннь та 6 інформаційних листа. Основний напрямок роботи: карієс  та не каріозні ураження зубів та їх профілактика, травматичні ушкодження зубів.

Має ряд сертифікатів про підвищення кваліфікації, участь у навчальних семінарах, проходження різноманітних майстер-класів тощо.

Завуч кафедри дитячої стоматології.

trufanovav4@gmail.com

 

Казакова Катерина Станіславівна

Казакова Катерина Станіславівна

асистент кафедри

У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академі

У 2003 р. закінчила з відзнакою інтернатуру за фахом «Стоматологія», а в 2005р. - клінічну ординатуру за фахом «Стоматологія».

З 2008 є членом асоціації пародонтологів України та Української ендодонтичної асоціації.

В 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат медичних наук  на тему: "Морфофункціональна характеристика ясен щурів у нормі та за умов хронічної інтоксикації етанолом"

Всього має понад 60 наукових робіт в Україні та за кордоном, 5 патентів, автор 2 навчально-методичних посібників.

Основні напрямки роботи:

  • пародонтопатологія,
  • художня реставрація,
  • ендодонтія.

У 2000 році нагороджена премією Академії наук України за кращу наукову роботу.

Виконує дисертаційну роботу на тему: «Морфофункціональна характеристика ясен щурів в нормі на за умов хронічної інтоксикації етанолом». Робота є фрагментом НДР УМСА: «Експериментально-морфологічне вивчення дії трансплантатів кріоконсервованої плаценти та інших екзогенних чинників на морфо-функціональний стан ряду внутрішніх органів.» Д.реєстр. №0113U006185

grem23062017@gmail.com

Мосієнко Анна Сергіївна

Мосієнко Анна Сергіївна

асистент кафедри

У 2012 р. закінчила стоматологічний факультет  Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

З 2012-2014 рр. проходила інтернатуру по спеціальності «Стоматологія».

В 2014 р. працювала  на посаді старшого лаборанта на кафедрі кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти. 

З вересня 2015 р.- асистент кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти.

anna.moss90@gmail.com

Бауман Софія Сергіївна

Бауман Софія Сергіївна

асистент кафедри

У 2014  році закінчила стоматологічний факультет ВДНЗУ «Української медичної стоматологічної академії».

З вересня 2016 р.- асистент кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти.

В 2017 р. вступила до очної аспірантури за фахом «Стоматологія» на кафедрі дитячої стоматології  під керівництвом д.мед.н., проф. Шешукової О.В.

Має понад 22 наукових праць, з яких 3 патенти України на корисну модель. Основний напрямок роботи: захворювання тканин парадонту, карієс зубів та його профілактика

sofiabauman92@gmail.com